بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی

شرکت عسل گلرنگ مقدم شما را در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی تهران گرامی میدارد
زمان 8 الی 11 تیرماه
سالن 6 غرفه 22 و 23
ساعت بازدید 10 صبح الی 18 عصر