مطالب توسط

زمان پخش تیزر تبلیغاتی عسل گلرنگ

زمان پخش تیزر تبلیغاتی عسل گلرنگ در شبکه های صدا و سیما ( زمان پخش تلویزیونی ) چهارشنبه شنبه 96/12/2 ( شبکه 3 ) ساعت 18/30 و 18/50 عصر پنجشنبه 96/12/3 ( شبکه 3 ) قبل از خبر 22 شب جمعه 96/12/4 ( شبکه 5 ) بین سریال ساعت 19/20 عصر و (شبکه یک ) […]