دعوت نامه

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی

شرکت عسل گلرنگ مقدم شما را در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی تهران گرامی میدارد
زمان 8 الی 11 تیرماه
سالن 6 غرفه 22 و 23
ساعت بازدید 10 صبح الی 18 عصر

زمان پخش تیزر تبلیغاتی عسل گلرنگ

زمان پخش تیزر تبلیغاتی عسل گلرنگ در شبکه های صدا و سیما
( زمان پخش تلویزیونی )
چهارشنبه شنبه 96/12/2 ( شبکه 3 ) ساعت 18/30 و 18/50 عصر
پنجشنبه 96/12/3 ( شبکه 3 ) قبل از خبر 22 شب
جمعه 96/12/4 ( شبکه 5 ) بین سریال ساعت 19/20 عصر و (شبکه یک ) قبل از سریال ساعت 22 شب
شنبه 96/12/5 (شبکه 5 ) قبل از سریال ساعت 18/30 عصر و (شبکه 3 ) قبل از سریال ساعت 18/30 و 18/50 عصر و (شبکه یک ) قبل از خبر 21 شب
یکشنبه 96/12/6 (شبکه 5 ) قبل از سریال ساعت 17 عصر و (شبکه 3 ) بین سریال ساعت 18/50 عصر و (شبکه 2 ) بعد از خبر 20/30 شب
دوشنبه 96/12/ 7 (شبکه 3 ) قبل از سریال ساعت 14 بعد از ظهر
سه شنبه 96/12/ 8 (شبکه 5 ) قبل از سریال ساعت 17 عصر
چهارشنبه 96/12/9 (شبکه یک ) قبل از سریال ساعت 22/15 شب
پنج شنبه 96/12/10 (شبکه 3 ) قبل از برنامه خورشید ساعت 7 صبح
جمعه 96/12/11 ( شبکه 5 ) بین برنامه ساعت 19/20 عصر

 

********************

 

(زمان پخش تبلیغات رادیویی )
پنجشنبه 96/12/3 ( رادیو پیام ) ساعت 7/45 صبح
شنبه 96/12/5 ( رادیو پیام ) 7/45 صبح و ( رادیو جوان ) 8 صبح
یکشنبه 96/12//6 ( رادیو پیام ) 8/15 صبح
دوشنبه 96/12/7 (رادیو پیام ) 7/45 و 8/30 صبح
سه‌شنبه 96/12//8 (رادیو پیام ) 7/45 صبح
چهارشنبه 96 /12/8 (رادیو پیام ) 7/45 صبح

 

 

 

محصولات جدید